Pétition en roumain

Sa apàràm teatrul « LE TARMAC » !

« Le Tarmac » a difuzat aceastà petitie adresata presedintelui Emmanuel MACRON :

Ministerul Culturii a publicat pe 31 ianuarie un comunicat de presà anuntînd sfîrsitul proiectului actual al teatrului « Le TARMAC ».

Ceea ce nu era decît un zvon în momentul redactàrii acestei scrisori a devenit realitate.

Cinzeci de artisti si intelectuali din sfera culturii au decis sà se mobilizeze pentru a lua apàrarea acestui edificiu artistic.

Alàturati-va nouà semnînd aceastà petitie !

TEATRUL FRANCOFONIEI PE ESAFOD ?

Domnule Presedinte al Republicii,

Umblà Vorbe,

Se aud zvonuri,

Furia se inteteste, nu mai putem sà tacem ! Le TARMAC,

singura scenà dedicatà francofoniei are viata suspendatà ?

Interesul pe care l-ati afirmat pentru francofonie ne-a întuziasmat si a dat nastere unei noi sperante în lumea culturalà.

Dar dincolo de declaratiile de dragoste adresate limbiie franceze, o politicà brutalà ar fi pe cale sà aparà? Masinària administratiei are oare un mandat pentru a duce o luptà contra culturii si artistilor francofoni?

Noi am auzit cà „Le TARMAC” va dispare în mod brutal. O decapitare în tàcere, organizatà de Ministerul Culturii. Nu ne vine sà credem.

In momentul când speràm un nou impuls, am putea fi victimele unei politici din lumea dinainte, la capàtul puterilor, care îi ràstigneste pe creatorii francofoni, care dispretuieste publicul, care ignorà în mod desàvârsit munca de zi cu zi dusà în domeniul educatiei si cu sectorul asociativ.

Stiti oare, Domnule Presedinte, cà „Le Tarmac” este un loc foarte identificat, Casa recunocutà si familiarà a artistilor francofoni. Este una din cele mai vaste retele pe scena internationalà care întretine schimburi si relatii permanente cu scriitori, intelectuali, interpreti, coregrafi, regizori din toata lumea de la Brazzaville la Cairo, de la Ouagadougou la Beirut, trcînd prin Montréal sau Marakes. Sa faceti sà disparà teatrul „Le Tarmac” înseamnà sà alegeti distrugerea Casei Noastre.

Deasemenea înseamnà alegerea distrugerii unui teatru popular înràdàcinat pe un teritoriu vast si plin de metisaje. Nenumàratele institutii scolare, universitati, mediateci, asociatii unde intervenim zilnic, construiesc împreunà cu noi identitatea culturalà a noilor generatii.

Acum e momentul sà sprijinim teatrul „Le Tarmac” în realizarea misiunii sale. Nu puteti, Domnule Presedinte sà faceti ca si cum subiectul n-ar exista în momentul când totul militeazà càtre afirmarea valorilor umaniste ale Frantei. Misiunea acestui teatru merità sà fie apàratà cu atît mai viguros cu cît ideologiile extremiste si xenofobe apar nenumàrate.

Domnule Presedinte, cum s-ar petrece o reformà a francofoniei al carei început ar fi tàierea aprovzionàrii artistilor ei? Cum s-ar putea da un nou impuls, un nou elan, prin distrugerea unui simbol?

Sà luam apàrarea teatrului „Le Tarmac” este sà privim drept in ochi challengeul contemporan al Europei în contextul noilor migratii, sà avem o privire lucidà si generoasà asupra unei istorii pe car o tràim împreunà.

Asadar, noi refuzàm improbabilul. Suntem multi care ne opunem cu hotàrîre disparitiei teatrului „Le Tarmac”, fier de lance a culturilor francofone în Franta.

Domnule Presedinte, và rugàm cu insistentà sà promovati o politicà ambitioasà càtre francofonie, actorii ei si publicului ei.

Astàzi, în inima acestei actiuni sà contribuim cu mândrie la sustinerea teatrului ”Le Tarmac”!